iLeanLogo-manneke.jpg
 
 

iLean zoekt ScrumMasters
(en Kanban coaches of team coaches)!

Wil je graag met iLean de wereld van organisaties veranderen, dan zijn wij  iets voor jou.

‘Let’s create a happy workplace’ is waar iLean dagelijks voor zorgt en dat is dan ook meteen wat wij voor jou willen betekenen en waaraan je kan bijdragen. Je komt terecht in een team waar iedereen mee instaat voor jouw persoonlijke groei en ontplooiing, en dat  eveneens hetzelfde van jou verwacht.

Als ScrumMaster kom je terecht in klantteams, bij organisatie die wij begeleiden. Je ondersteunt je team en de mensen binnen je team in je rol als coach.  Je coacht hun groei en tilt het team zo naar een hoger niveau. Je zorgt er mee voor dat het team zijn doelstellingen haalt. Tegelijkertijd werk je met ons en de klant op organisatieniveau om ook het bredere plaatje niet uit het oog te verliezen.

Om onze belofte van een ‘happy workplace’ waar te maken willen we, naast je klantwerk, graag samenwerken om kennis te delen en over organisaties heen mee te denken over duurzame verandering en wat daarvoor nodig is. Bodyshopping is niet aan ons besteed.

Hoe werken wij?

Wij staan midden in veranderende organisaties. We helpen bedrijven met zelforganisatie, wat meer is dan een modewoord voor iLeaners. De verandering die we op de werkvloer willen zien, is een weerspiegeling van de verandering die we van het management verwachten. Vandaar dat we ook niet geloven in de ‘uitrol van een Agile implementatie’. Het is een organisch proces waarbij de cultuur bepalend is voor hoe snel de verandering kan ontplooien.

Vanuit jouw rol als Scrum Master zorg je ervoor dat deze verandering tastbaar wordt op teamniveau. Jouw rol bestaat er in eerste instantie in om de operationele ScrumMaster taken op te nemen, maar ook om op teamniveau de nodige stappen te ondernemen om een veilige omgeving te creëren waarin reflectie mogelijk wordt, en de organisatie uit te dagen om hun beperkingen op de verandering stapsgewijs weg te nemen.

Daarnaast is het zo dat organisatieverandering de steun vereist van het topmanagement en gaat vaak gepaard met een cultuurverschuiving. We kiezen er dus enerzijds voor om het management te begeleiden doorheen dit traject en anderzijds om op teamniveau de verandering tastbaar te maken.

Zelforganisatie is ondertussen een modewoord geworden en tegelijkertijd een containerbegrip zonder echt te snappen welke implicaties dit heeft.

Wat hebben we te bieden?

  • Tonnen ervaring met het ganse Agile Spectrum, Scrum, Kanban, SAFe, LESS, Spotify, Sociocratie 3.0, NVC, Art of Hosting, Leadership, Systems Thinking, Theory U, … die we met veel passie en plezier willen delen

  • We garanderen dat we samen instaan voor elkaars persoonlijke groei!

  • Een super toffe werkomgeving

  • Een platform om te reflecteren over onze gezondheid als team en je plaats daarin

En daarnaast..

  • <Vul hier één van jouw super coole initiatieven in om van iLean “the happiest workplace” te maken>

Ilean, zelf een happy workplace?

We willen zelf een toonbeeld zijn van een happy workplace, en bij wijze van ‘walk your talk’ zijn we dan ook super gemotiveerd om daarnaar te streven. Een omgeving creëren waarin de iLeaner kan floreren, waarin authenticiteit, integriteit, respect en gezondheid centraal staan.

Ons verlanglijstje

Je bent empathisch, houdt van mensen en gaat uit van het goede in de mens. Je kan erg goed luisteren, doet aan zelfreflectie en stelt jezelf continu in vraag, bent je goed bewust van sterktes en werkpunten. Je bent authentiek, wil groeien, wil leren én kennis delen, stelt collectief belang boven eigenbelang, bent positief ingesteld en bezit nog veel meer zaken die moeilijk rationeel te vatten zijn en bijdragen aan happy workplaces.

Daarnaast verwachten we ervaring met Scrum en/of Kanban, kunnen werken in Agile teams, faciliteren van workshops, overbrengen van kennis en ervaring op anderen (via workshops of training).

Iets voor jou?