Skip to main content

Summerschool - Systeemopstelling

Systeemopstellingen: Ingewikkelde problemen doorgronden door intuïtief te kijken – voor management en leiderschap

Description

Wil je een beeld van wat er onder de oppervlakte gaande is bij een lastig probleem?

Wil je afchecken wat een bepaalde stap teweeg zou brengen?

Wil je een vastgetrokken knoop losmaken en ontwarren?

Wil je een vraag of een probleem opentrekken naar ruimere opties en mogelijkheden?

Dit is een zeer interactieve workshop waar met reële vragen van deelnemers wordt gewerkt.

Systemische opstellingen zijn een zeer efficiënte en vlugge manier om onzichtbare dynamieken, die overal doorheen spelen, te kunnen zien en benoemen. Bij complexe en aanhoudende vraagstukken waarbij rationele analyse niet (meer) toereikend is, is het nodig al onze vermogens in te zetten, inclusief observatie, perceptie en het aanvoelen van de samenhang in een systeem én in de ruimere context.

Deze werkvorm is een systemische methode, dat wil zeggen dat ze verder kijkt dan de plek of het element waar het probleem zich voor doet: ze zoekt naar diepere verbindingen en samenhangen, die vaak niet voor de hand liggen. Verder maakt de werkvorm gebruik van de specifieke menselijke mogelijkheid om situaties in te voelen. Het is een intuïtieve methode gericht op het naar boven brengen van impliciete, niet-bewuste kennis en informatie, als een onmiskenbare aanvulling op onze gekende rationele technieken.

Subscribe

DateLocationTrainerLanguagePrice excl. VAT
There are no available registration dates for this training. Feel free to contact us for a in-house training

Subscribe

There are no available registration dates for this training. Feel free to contact us for a in-house training

Agenda

Specifieke vragen die aan bod kunnen komen:

Organisatie-ontwikkeling:

Er speelt ’iets’ in mijn organisatie, maar ik kan er de vinger niet op leggen.

Elke keer stagneren situaties, nieuwe oplossingen werken niet, conflicten en spanningen komen steeds weer terug.

Ik heb dit bedrijf overgenomen en loop tegen oude structuren aan. Hoe ga ik hiermee om?

Marktgerelateerde vragen:

Mijn omzetten blijven achter zonder aanwijsbare reden.

We willen een nieuw product lanceren. Hoe gaat de markt reageren?

Professionele ontwikkeling:

Welke mogelijkheden laat ik liggen, welke talenten laat ik onbenut?

Wat is mijn positie in de organisatie en hoe kan ik die verbeteren?